Op dit moment is veel van de samenwerking van de coalitie van buurtplatformen Amsterdam vooral in de context van de proeftuin buurtplatformrecht. Daar komen de deelnemende stedelijke buurtplatformen 1 keer per maand bij elkaar voor intervisie en het vormgeven van het buurtplatformrecht. Daarin wordt  nauw samengewerkt met een stedelijk team van ambtenaren en de stichting !Woon die deze proeftuin ondersteunen en helpen bij de coordinatie en implementatie.

Daarnaast zijn er lokale samenwerkingen. Zo is in Amsterdam Zuidoost een lokale afdeling actief, de coalitie van buurtplatformen Zuidoost, die ook een keer per maand bij elkaar komen voor intervisie en om samen de rol van buurtplatformen vorm te geven en elkaar te ondersteunen daarin. In Amsterdam Noord is Red Amsterdam Noord voor heel Amsterdam Noord actief en heeft een locatie ter beschikking om te helpen te vergaderen en meer.

 

 

 

 

Ook worden conferenties te organiseren waardoor kennis gedeeld kan worden en andersoortige partijen kunnen aanhaken. Op 10 juni 2022 werd in samenwerking met de LSA ( www.lsabewoners.nl ) de popeldagconferentie ''whatever the problem, community is the answer' georganiseerd waarin uitleg over de stand van zaken over het buurtplatformrecht en de proeftuin besproken werd.

 

Voor 2023 staan een aantal conferenties in de steigers, in iedere geval een voor  stadsdeel Nieuw West en een voor stadsdeel Zuidoost over de waarde die buurtplatformen toevoegen in de samenwerking met stakeholders en partners van de buurt. In de zomer volgt een stedelijke conferentie van buurten.

 

Naast de bijeenkomsten, wordt ook op andere tereinen kennis gedeeld of ondersteuning geleverd.  Er is een gedeelde omgeving ( www.bit.ly/buurtplatformenposteropmaakdelen ) om elkaars posters te kunnen hergebruiken, er worden over en weer presentaties gegeven, zie bijvoorbeeld www.bit.ly/hvdkpresentatievn en er worden ervaringen en producten zoals buurtkrantjes gedeeld om samen inspiratie op te doen

''Door mee te doen is het net of er een extra krukje is''

voorbeeld van  buurtkrant

Conferentie 

Intervisie bijeenkomsten